Giao lưu Quốc phòng Biên giới

Báo Biên Phòng – Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung:
Làm sâu sắc hơn tình đoàn kết, hữu nghị giữa Quân đội hai nước Việt Nam, Trung Quốc
04/04/2016 – 17:03
Phát huy kết quả tốt đẹp của hai lần tổ chức trước đây, Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 3 là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội hai nước, tiếp thêm nguồn lực mới thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu…
#giaoluuQuocPhong

Image may contain: 4 people, people standing
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: