Cải tạo thế giới…

Trước khi quá độ lên chuyện cải tạo thế giới, con ếch nhất định sẽ thành con bò cái đã…
#echngoidaygieng #caitaothegioi

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: