Âm binh hót âm gì?

“…Đáng nói là bài ca về anh hùng Cù Chính Lan, bài hát mà ngay sau thời kì 9 năm, lứa tuổi chúng tôi vẫn hát cùng nhau nhưng đến hôm nay đã bị rơi vào quên lãng. Không biết tên tác giả, song tôi nhớ rõ ca từ của tác phẩm này:
-Từ bần nông vùng lên, nhờ có Đảng chăm sóc bồi dưỡng, Cù Chính Lan kiên cường đấu tranh. Là thanh niên Việt Nam, theo Bác Hồ, Cù Chính Lan thành anh hùng mọi mặt thi đua.
Nêu cao gương tăng gia, tiết kiệm, anh gương mẫu dẫn đầu chỉnh huấn và nuôi quân, cùng chiến đấu, kiên quyết dũng cảm chết vì nước.
Hai tay đã cụt vẫn tiếp tục chỉ huy đến cùng…” (Nguyễn Lưu)

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: