Trường Nhân Việt, Lớp Gạc Ma…

Ngoài 1 lớp học có tên là Gạc Ma, trường Nhân Việt còn đặt tên các lớp khác theo tên đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Cô Tô, Sơn Ca…
#THPTNhanViet #tuongniemgacma

Image may contain: one or more people
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: