Nhất định không quên!

Nhân dân không nén hờn mà quên kẻ ra lệnh cấm 64 anh em nổ súng tự vệ.
Cũng không thể gạt nước mắt mà quên người giỗ trận Gạc Ma, 14/3 hàng năm, một mình.
ĐỪNG HỎI ĐẢNG & CHÍNH PHỦ Ở ĐÂU!
#khongquengacma

Image may contain: one or more people and text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: