Ai ra lệnh cấm nổ súng?

Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm trả lời phỏng vấn về trận Gạc Ma 14/3/1988:
#khongquengacma

Image may contain: 2 people, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: