Bất cứ đâu…

TƯỞNG NIỆM CÁC ANH CÁC BÁC HY SINH TẠI GẠC MA 14/3/1988

Hai bố con sẽ di động quanh Thành Phố để tưởng niệm, ra chỗ tượng Vua Lý thì năm nay Chung con mang hoa nhựa chiếm chỗ rồi !

Bà con ai muốn thì chụp ảnh tại nhà cũng có sao đâu, vong linh các Anh Hùng vẫn được siêu sinh tịnh độ.

-0387

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: