Ai?

“Hành động trấn áp những người tưởng niệm các chiến sĩ trận vong trong hải chiến Gạc Ma 1988 hôm nay một lần nữa xác nhận bộ mặt bán nước của chế độ cộng sản toàn trị. Tiến trình Hán hóa giới lãnh đạo cộng sản VN nghiêm trọng hơn chúng ta có thể tưởng tượng.
Có thể khẳng định rằng mô hình phát triển kinh tế-xã hội của Trung Cộng chưa bao giờ là khuôn mẫu của thế giới văn minh, bất kể họ đạt được nhiều thành tựu kinh tế đáng kể.
Dân tộc Việt Nam vì vậy dứt khoát phải Thoát Trung. Đó là chiến lược phải thực hiện ngay nếu muốn dân chủ hoá và hiện đại hoá đất nước và, quan trọng nhất, không để dân tộc quay lại con đường ngàn năm Bắc thuộc lần nữa.
Muốn Thoát Trung, phải Thoát Cộng, bởi lẽ ĐCSVN từ sau 1941 đã là một tổ chức tay sai của Trung Cộng (tuy có giai đoạn ngắn xảy ra bất đồng giữa đôi bên do sự can dự của Liên Sô).
Muốn Thoát Cộng phải làm sao? Ai đã dẫn dắt ĐCSVN vào con đường thần phục Trung Cộng một cách tuyệt đối như vậy?
AI?” (LS Lê Công Định)

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: