Hệ quả…

Do giặc – Của giặc – Vì giặc !
Đánh dân – Hành dân – Giết dân !
#dmcs

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: