#dmcs

Công an giết người có môn bài… Tiên sư lũ khốn cấp môn bài cho công an giết dân.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: