Biển cấm…

“Tụi mày không dám bẻ để chị bẻ cho, có ai nói gì đâu”, “…Không có biển cấm hái thì không có lỗi…” (Phạm Thị Minh Hiếu, Phó GĐ Sở TƯ PHÁP, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: