Vật/Người…

Sự khác biệt hiển hiện…
(ảnh gốc từ trang nhà FB Giang Lang Thang)

 -0349
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: