Lửa/Khói…

-0352

“…Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng báo cáo với Trung ương và tổ chức điều tra, xác minh, kết luận và sẽ xử lý nghiêm (vụ việc TRUYỀN THÔNG BÔI NHỌ này) theo quy định của pháp luật” (Trích văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa gửi các cơ quan chức năng, báo chí)
#bithuthanhhoa #trinhvanchien

 

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: