10km…

Nhân đọc bài BỤI VÀ Ô NHIỄM CỦA 23 ỐNG KHÓI CỦA FORMOSA HÀ TĨNH CÓ THỂ LAN RỘNG 10KM, của tác giả Trần Thị Thơ, trên Sài Gòn Báo #sgb
Nhờ bạn đoán giúp…
#tuonglaivn #theodinhhuongxhcn
(ảnh gốc từ tường nhà FB Trần Bang)

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: