Theo Mẹ…

Gương sáng đời đời…
(ảnh gốc từ tường nhà Thao Teresa)

-0336

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: