Tăng cường bảo vệ Formosa…

Nhà nước huy động dùi cui trên đường từ Quảng Bình về Vũng Áng tăng cường bảo vệ Formosa, chuẩn bị đối phó với ngày 05/3/2017. Đủ biết cái tử huyệt của chế độ hiện nằm đâu. Đủ biết nhà nước theo giặc tới đâu. Và đủ biết nhà nước đoán được sức dân đang tràn tới đâu. Nhưng…

#baove #formosaht

-0334

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: