Nấu món khác!

Kỷ luật một vài người để cứu muôn người?… Nghe chẳng khác thuyết tàu: Giết một đứa cho cả bọn nó sợ (sát nhất nhân, vạn nhân cụ)! Đối với người Việt Nam, vớt 1 con sâu chẳng làm nồi canh bớt tởm. Tốt nhất là đổ cmn cả nồi canh đầy sâu, nấu món khác.

#nguyenphutrong #kyluatvainguoi #decuumuonnguoi

-0332

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: