Đồng hành…

Sau ba ngày liên tiếp chịu đựng cơn lạnh vốn dĩ “bình thường” của thành phố Thủ đô Canada, trên dưới âm 30 độ C, Ottawa bỗng như ấm hẳn với sự hiện diện của những đoàn người đến từ Toronto, Montreal, Sherbrooke, Brampton, Kingston để cùng chung tiếng nói với đồng bào tại Ottawa, đồng hành cùng người dân trong nước biểu tình phản đối nhà cầm quyền CSVN đã đàn áp thô bạo đồng bào trong nước khi đi khởi kiện Formosa cũng như sự bao che cho công ty này tiếp tục ngự trị và xả thải các chất độc hại giết môi trường biển tại Việt Nam

-0337

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: