Có gì hay?

“Nếu hơn 80 năm trước những người cộng sản chỉ lo cãi, chửi và dè bỉu nhau về ai tổ chức biểu tình và kết quả thành bại của biểu tình, thì ngày hôm nay có lẽ họ đã không ngồi trên đầu, trên cổ cả dân tộc này…” (LS Lê Công Định)

-0340

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: