Tên gọi…

Tên gọi, phải lột tả bản chất.
(FB Trần Đình Trợ) (FB Bảo Nhi Lê)

#cuadan-dodan-vidan

0326

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: