May mà có mọi người ở đây…

Nhiều anh chị em vẫn kiên nhẫn chờ hàng chục người đang bị bắt trong công viên Tao Đàn khi tham gia biểu tình phản đối Formosa sáng nay.

Tôi hỏi một bạn sinh viên luật chạy từ Bình Dương lên về lý do vì sao bạn lại bỏ công ngồi chờ ở đây? Bạn trả lời rằng chỉ là bạn không muốn những người bị bắt cảm thấy cô đơn sau khi được thả.

Đang khi mọi người đang chờ thì một bạn nữ khác đến hỏi đây có phải nhóm đòi người không? Em đang tìm chồng em, may mà có mọi người ở đây.

Tự nhiên, thấy xúc động.

(fb Nguyễn Hồ Nhật Thành)

#bieutinh05_3_2017

0329

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: