Hồ Đức Hòa, người anh quý mến…

“Xin mọi người ủng hộ tôi cùng cứu giúp anh Hồ Đức Hòa, các TNLT Việt Nam và Dân Nước Đại VIệt thóat khỏi chế độ đảng trị” (Đặng Xuân Diệu)

#hoduchoa

0322-hoduchoa

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: