Bao Dung?

Ngư dân ta treo tàu. Vợ con họ treo niêu. CHẲNG HỀ GÌ? Ta chứng tỏ không hai lòng?
Tàu nó vào biển ta. Lính ta bắt. Lệnh trên bảo thả. GỌI LÀ BAO DUNG? Hay nhất quyết chứng tỏ chẳng hai lòng?

Đã BAO GIỜ TỔ QUỐC NHỤC NHƯ THẾ NÀY KHÔNG?

0303

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: