Úp hụi…

“Bắc thang lên hỏi ông giời
Tiền đem đưa nghiện có đòi được không
Giời rằng: Tao chắc là không
Tiền ăn đéo có vặt lông trả à?”
(FB Nguyen Chí Tuyen)

0287

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: