Ôi, chỉ 1 công hàm…

Mất đảo. Mất biển. Mất chủ quyền. Mất cả danh dự quốc gia… để khuyên dân đừng đi vào VÙNG BIỂN NƯỚC NGOÀI.

0293

 

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: