Không thể lặng im…

Còn trong đất liền thì sao, bạn mình?
VÀ BẠN MÌNH DỰ ĐỊNH LÀM GÌ NÀO?

#formosaht #trungcongcamdanhca

0290

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: