Chỉ có chúng ta…

“…Ban lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng không kiểm soát được tình hình Forrmosa chính là vì, trong tình huống khủng hoảng và trong những vấn đề quyết định, các thành viên của nó chưa bao giờ đủ sức thoát ra khỏi thế giới của ảo tưởng. Hệ thống sống dựa vào sự đồi bại này và làm cho nó trở thành trầm trọng thêm, nó phóng chiếu sự suy đồi đạo đức trên bình diện toàn xã hội. Người càng bị mắc bẫy trong thế giới của ảo tưởng thì càng bị bất ngờ khi xảy ra một cái gì đó tương tự như thế. Trong hoàn cảnh như vậy, người nào có tư tưởng chính trị độc lập cũng bị coi là viển vông, hoặc quá nguy hiểm, nếu xét đến sự tàn bạo mà chế độ áp dụng đối với bất kì sự vận động nào theo hướng này (một loạt những cái chết mờ ám gần đây chứng minh cho điều đó). Nếu có thể tạo ra được một mô hình kinh tế và chính trị tốt đẹp hơn thì nó phải xuất phát từ những thay đổi đạo đức sâu sắc trong xã hội, từ bên dưới. Nếu không muốn nó trở thành “bình mới rượu cũ” thì trước hết nó phải là biểu hiện của cuộc sống ngay trong quá trình chuyển hóa.

Hệ thống tốt hơn không bảo đảm cho người ta một cuộc sống tốt đẹp hơn.Hơn nữa, hệ thống mà chúng ta đang sống dù có thay đổi hay cải cách – dưới một “mô hình” nào đó – cũng chẳng khác gì nhau. Phải là điều ngược lại…” (Ngô Nhật Đăng)

CHINA-BOHAI BAY-OIL-LEAK (CN)

 

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: