Hỏi – Đáp…

Có bạn trả lời vầy: Trấn an formosa là đảng sẽ cật lực bảo vệ tới cùng!
CÒN BẠN TRẢ LỜI SAO?

#lanhdaocsvn #baovetoicung #formosaht

0277

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: