Hoa & Trứng…

Câu hỏi thời sự dành riêng cho Tuyên giáo Trung ương & Bộ Tài Môi:

#formosaht #hoatao #trungruoc

0269

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: