Hãy rủ nhau đi xem biểu tình…

…Xem biểu tình không vi phạm pháp luật.
Mong mọi người bớt sợ hãi và đi xem biểu tình ngày 5/3 …
Lần biểu tình nào mình cũng đi xem…chưa bao giờ bị bắt, nên mọi người yên tâm 100%… (FB Lê Hoàng)

#xembieutinh

0272

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: