Đừng im lặng…

Im lặng trước bất công, tàn ác là đồng loã!
(FB Mai V Pham)

#ĐừngImLặng

0276

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: