DẸP!

Doanh nghiệp vận chuyển mà không biết tặng xe sang cho lãnh đạo thành phốcấp trung ương là sao? DẸP!

#danang #avalon #grabcars #uber

0278

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: