Ai?

“…Vấn đề của Formosa Hà Tĩnh, không phải câu chuyện của ông Võ Kim Cự, của ông Hoàng Trung Hải (người không có tên trong danh sách của UBKT T.Ư hôm 22-2-2017) hay của người vừa rời ghế thủ tướng, mà theo ‘đúng quy trình’, chính là câu chuyện của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng” (Nguyễn Gia Định – Sài Gòn Báo)

#formosaht #nguyenphutrong #hoangtrunghai #vokimcu

0286

 

 

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: