Thủ đô mở rộng đợt hai…

Hà Nội mở rộng đợt một tới Hà Nam. Hà Nội dự trù mở rộng đợt hai xuống tận Hà Tĩnh. Cho thuận tiện nhiều việc giữa trung ương với Formosa…

#hanoihatinh #3dinhformosa

0253

 

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: