Lưu manh?

Gửi tiền thật => Rút tiền giả => Nghe giải thích loanh quanh rất đỗi… lưu manh!

#nhabanghettien #nhanuocluumanh

0239

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: