Không có gì…

Hòa nhập không hòa tan – Đổi màu không đổi mới!
Không có gì quý hơn giấy bạc màu xanh – Không có gì đẹp hơn đại dương màu đỏ!

#khongcogiquyhon #giaybacmauxanh #khongcogidephon #daiduongmaudo

0241

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: