Đời đời ghi nhớ…

SỐNG & HẠ ĐỘC NHƯ FORMOSA VĨ ĐẠI…
#formosaht

(tranh gốc: BaBui)

0245

 

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: