Công bằng=Trả Nợ Thay?

Điều nào trong hiến pháp cho phép nhà nước sử dụng tài nguyên đất nước kinh doanh gây nợ rồi lệnh rằng nhân dân có nghĩa vụ trả nợ cho nạn tham nhũng của hệ thống quan tham từ đảng qua mọi ngõ ngách chính phủ-quốc hội-mặt trận?

#quantautantaisan #dantranothayquan

0256

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: