Danh mục các thánh…

Lần theo danh mục các “thánh cs”, bắt được quả này…
(không tin thì bạn cứ thử gúc “Hoist”, khắc rõ)

#marx #engel #lenin #stalin #mao #ho

0236

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: