Đại thắng mùa xuân Đinh Dậu…

Bản tin sau cùng của TTX Vịt Nem cho biết: Phe TUYÊN GIÁO TRỨNG RUỐC đã đại thắng oanh liệt vẻ vang quang vinh toàn phương vị…

#formosaht #xathai #menuoc #taodo #trungruoc

0237

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: