Bức không ảnh thời sự…

Nhân đọc 2 bản tin xác minh tình trạng BIỂN ĐỎ miền Trung là do Tảo NỞ Hoa, và bản tin kia thì bảo là do Trứng Ruốc. Nếu có 1 bức không ảnh chụp từ vệ tinh thì nhiều phần sẽ tương tự như bức ảnh này chăng?

#taonohoa #trungruoc

0232

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: