Tìm đâu ra?

Ảnh không chỉnh màu, trích từ video quay bằng thiết bị bay viễn khiển của FB Nguyễn Lân Thắng…

#formosaht #bienmientrung

0234

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: