Thần kinh à?

Nhân vụ việc đình đám dọp dẹp vỉa hè thành hồcực kỳ náo nhiệt cả ngoài phố lẫn trên phây, FB Nguyễn Thanh Bình có đôi lời nhận xét như sau…

#doanngochai #viahe

0224

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: