Rợn người…

Vây quanh tuyên bố rợn người – vẫn nghe vang dội bài dơi tối trời:
‘Kỷ luật một vài người để cứu muôn người’…

#nguyenphutrong #vokimcu

0228

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: