Yêu cầu…

Biểu ngữ ý nghĩa nhất trong tuần: YÊU CẦU KHỞI TỐ FORMOSA VÀ ĐỒNG BỌN!

#khoitoformosa #dangcsvn
0204
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: