Khuất Tất?

HÃY TRẢ LỜI DÂN... Có điều gì khuất tất mà đảng & nhà nước không dám đối thoại với dân?
#toimuonbiet #haytraloidan
0205
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: