kết nạp Đại Dương?

Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương? Ảnh cắt từ video quay bằng thiết bị bay viễn khiển trên đèo Hải Vân của FB Nguyễn Lân Thắng ngày 27/02/2017. Đại Dương đỏ quạch. Ai nhuộm biển giết dân? Chứ có lý nào Đại Dương cũng đã vào đảng ?

#formosaht

0212

 

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: