Giăng lưới biểu tình

Lương dân Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình giăng lưới biểu tình trên QL1 sáng ngày 27.02.2017. Yêu sách là FORMOSA PHẢI LÀM SẠCH BIỂN & BỒI THƯỜNG THỎA ĐÁNG mọi thiệt hại cho ngư dân. Không có vị linh mục hay tu sĩ nào trong buổi biểu tình này.

#khoitoformosa #lamsachbien #boithuongthoadang

0213

 

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: