FORMOSA: OUT!

“Biểu ngữ FORMOSA của chị Rangdong Sóc đã hiện diện tại nhà thờ Thái Hà tối ngày 26/2/2017 cầu nguyện cho công lý và hoà bình . Hiệp thông với giáo xứ Song Ngọc” (FB Dung Truong)

[Xin phép tác giả để điều chỉnh miệng cá trông cho quạu chút!]

0214

 

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: