đỏ như máu…

“Dải nước đỏ ở vùng biển Chân Mây 4 ngày vẫn còn ‘đỏ như máu’…” (TTO)

#formosaht #xathai #tuyengiao #taonohoa #menuocdo #ruocdatbo

0210

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: